A Capela de Espiño é un edificio de planta rectangular dotado dun cabido, un adro semiaberto protexido cunha cuberta a tres augas sustentado por seis piares de granito que aparecen coroados con capiteis xeométricos.