O elemento máis destacado da capitalidade municipal é a igrexa datable no s.. XVII situada no alto da aldea na que xa non se practica culto. Dunha soa nave rectangular e cuberta de tella cerámica a dúas augas,, catro no presbiterio,, foi levantada con muros de cantería.. A fachada está rematada cunha espada na para dúas campás.