Entre o s. XV e XVII, a comarca do Alto Támega, ao igual que Galicia toda, viviu un tempo de auténtica psicose e medo. Coa desculpa de combater ao maligno e defender a doutrina católica, levouse a cabo unha auténtica persecución de persoas adiñeiradas co n de con scar os seus bens. Para iso creáronse os tribunais da Inquisición da Granxiña (Tamagos; Verín) e Videferre.