Templo parroquial de destaca pola sinxeleza e sobriedade da súa traza. Loce planta rec-tangular con presbiterio máis elevado que a nave e cuberta a catro augas. Muros de can-taría, polo xeral, ben escuadrados. Fachada con porta alintelada coroada por unha es-padana de dobre arco con arquitrabe no terzo superior e remate en forma de frontón tri-angular simple,con cruz de pedra flanqueada por pináculos piramidais.